Working Committee-OMEP
Login | Register |   |     |     |  
Organizer: World Organization for Early Childhood Education
Contractors: OMEP China Committee;
                        China Early Childhood Education  Research  Association;
                        East China Normal University

Working Committee

Chairperson

International Contact

Abstract Books*

Jin Huang

Youhua He

Xin ZhouLeader

Lin Li

Fuyi Yang

Jing ZhouLeader

Yunyan Liu

Huamin Wang

Li Zhang

Website and Publicity

Social Activities and Accommodation

Venue Preparation and Management

Aihua HuaLeader

Zhaocun Li

Yi Lin

Hongmei Mao

Jian Wang

Yi Xin

Minghong ZhangLeader

Lingzhen Hou

Shiwen Li

Boxin Shen

Deming Wang

Huifen Yu

Hong YuLeader

Chen Cheng

Yuhua Li

Qian Liu

Xiaohong Shao

Ye Shen

 

Performances

Secretariat

 

Qiong HuangLeader

Jiajie Qu

Jiaying Zhang

Zheng HuangLeader

Yu Qian

Ting Li

 

*Special thanks to the great efforts made by members of academic committee of China Early Childhood Education Research Association in reviewing most of presentation abstracts!