Committee-OMEP
Login | Register |   |     |     |  
Organizador: Organización Mundial para la Educación Preescolar
Contratistas: el Comité OMEP China;
la Asociasión de Investigaciones de la Educación Preescolar de China; 
 Universidad Normal del Este de China

Committee

 

*Allnames are ordered by Chinese alphabet

 

OrganizingCommittee

ChairpersonLijuan Pang  Yongping Yu

MembersYouhua He   Aihua Hua   Jin Huang  Minjing Ni   Biao Sang   Huamin Wang 

Houqing Yin  HuifengYan  Jing Zhou   Xin Zhou

 

WorkingCommittee

Chairperson

International Contact

Abstract Books*

Jin Huang

Youhua He

Xin ZhouLeader

Lin Li

Fuyi Yang

Jing ZhouLeader

Yunyan Liu

Huamin Wang

Li Zhang

Website and Publicity

Social Activities and  Accommodation

Venue Preparation and  Management

Aihua HuaLeader

Zhaocun Li

Yi Lin

Hongmei Mao

Jian Wang

Yi Xin

 

Minghong ZhangLeader

Lingzhen Hou

Shiwen Li

Boxin Shen

Deming Wang

Huifen Yu

Hong YuLeader

Chen Cheng

Yuhua Li

Qian Liu

Xiaohong Shao

Ye Shen

 

Performances

Secretariat

 

Qiong HuangLeader

Jiajie Qu

Jiaying Zhang

Zheng HuangLeader

Yu Qian

Ting Li

 

*Special thanks to thegreat efforts made by members of academic committee of China Early Childhood EducationResearch Association in reviewing most of presentation abstracts!